Galeria

KDM2017 galeria

KDM2017 galeria

Galeria zdjęć w for­mie listów do nasze­go Ojca w Niebie. Przeczytaj rela­cję z każ­de­go dnia Kasperiańskich Dni Młodych 2017. Dzień pierw­szy Nasz kocha­ny Tato! Jak to dobrze, że jesteś przy nas już od same­go rana! Co dzień spo­ty­ka­my się wszy­scy na wspól­nej modli­twie,…