(Film) Zaproszenie na VIII Kasperiańskie Dni Młodych

Dzisiaj, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was spe­cjal­ne zapro­sze­nie na VIII KDMy, pro­sto z Olsztyna.

spotkanie-mlodych-2016_kasperianskie-dni_small

Serdecznie zapra­sza­my na VIII Kasperiańskie Dni Młodych, któ­re odbę­dą się w dniach 18–21.08.2016 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Zaproszeni goście:

  • Koncert: Wspólny Mianownik
  • Patrycja Hurlak
  • Piotr Kowalczyk (TAU)
  • Łukasz Bęś (Bęsiu)

 

Koncert Tau & Bęsiu

  • 20 sierp­nia 2016 r., godz. 18:00
  • wstęp wol­ny (lub za cegieł­kę 7 zł na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach)
  • sce­na ple­ne­ro­wa przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

taus_besiu_koncert_czestochowa

  • Wkrótce umie­ści­my infor­ma­cję o przy­go­to­wa­nych dla Was róż­nych warsz­ta­tach.
    Bądź na bie­żą­co z nami na face­bo­oku

 

Zarejestruj się już dzisiaj na spotkanie młodych

Odpowiedź do artykułu “(Film) Zaproszenie na VIII Kasperiańskie Dni Młodych

Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!
Wkrótce zaczynamy XI KDMy! Ok. Zapisuję się!