IX Kasperiańskie Dni Młodych 2017

Serdecznie zapra­szamy na IX Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się od 17 do 20 sierp­nia 2017 roku w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Jest to spo­tka­nie dla wszyst­kich mło­dych od 15 do 30 lat, któ­rzy chcą dobrze i aktywnie wykorzystać kilka dni wakacji, nawiązać nowe relacje przyjaźni, spotkać Żywego i Kochającego Boga, aby odna­leźć lub umoc­nić swoją wiarę. Tegoroczne Dni będą prze­bie­gać pod hasłem: „Dwie całości ku jedności” (więcej o temacie w audycji radiowej).

Najważniejsze informacje dot. spotkania:

 • Termin: 17-20 sierpnia 2017 r.
 • Miejsce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska należy wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w prawo w aleję brzo­zową, następ­nie prosto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojazdu na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 60zł (w tym pole namiotowe, wyżywienie, notatnik i gadżet)
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • pełne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapisy: formularz rejestracyjny (obowiązkowa rejestracja uczestników on-line)
 • Rozpoczęcie 17 sierpnia 2017 r.:
  • od godz. 16:00 – przyjazd, rejestracja, rozbicie namiotów… (proszę bądź na tyle wcześniej aby rozbić namioty przed kolacją)
  • 18.00 – kolacja i dalsze punkty programu

Przewidziane punkty programu:

Zobacz szczegółowy plan IX KDMów

 

 

Zapoznaj się z KDM poprzez poniższe filmiki

Filmy polecamy tym, którzy są pierwszy raz na naszej stronie.

Poniżej parę slajdów z KDMów. Sprawdź jak to jest być z nami 🙂