Program spotkania młodych

Piątek, 24 sierpnia 2012

16.00 Zapisy
16.30 Powitanie, ogło­sze­nia, inte­gra­cja
18.30 Kolacja
20.00 Koncert — Darek Malejonek
21.30 Nabożeństwo, moż­li­wość spo­wie­dzi

Sobota, 25 sierpnia 2012

8.00 Śniadanie
8.45 Modlitwa poran­na
9.30 Konferencja — ks. Rafał Jarosiewicz
11.00 — 11.45 prze­rwa
11.45 Msza św.
13.30 OBIAD
15.30 Warsztaty
18.30 Kolacja
19.30 Spotkanie z Jackiem i Martą Telerami
20.30 Gra tere­no­wa w twier­dzy Krwi Chrystusa
23.00 Ognisko

Niedziela, 26 sierpnia 2012

8.00 Śniadanie
8.45 Modlitwa poran­na
9.15 Animacja, przed­sta­wie­nie warsz­ta­tów
11.30 Przygotowanie do Mszy św.
Msza św.
12.30 Obiad
14.00 Podsumowanie dni
15.00 Zakończenie