Program VIII Kasperiańskich Dni Młodych

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem VIII Kasperiańskich Dni Młodych (18–21 sierp­nia 2016 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

CZWARTEK 18.08.2016
 • do 18.00 przy­jazd, reje­stra­cja, roz­bi­cie namio­tów...
 • 18.00 – kola­cja (w swo­ich gru­pach)
 • 19.30 – uro­czy­ste Rozpoczęcie VIII KDM
 • 20.15 – inte­gra­cja i tań­ce na Dobry Początek
 • 21.30 – pod­su­mo­wa­nie dnia i Apel
 • 21.45 – ogni­sko lub film „Marzenie trwa”.
PIĄTEK 19.08.2016
 • 8.30 – śnia­da­nie
 • 9.30 – modli­twa poran­na
 • 10.00 – kon­fe­ren­cja – ks. Michał Krawczyk (Dyrektor SNE św. Jana Chrzciciela w Częstochowie)
 • 11.00 – pra­ca w gru­pach
 • 12.15 – przy­go­to­wa­nie do Mszy Świętej
 • 12.30 – Msza Święta
 • 13.30 – obiad
 • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15.15 – warsz­ta­ty
 • 18.00 – kola­cja
 • 19.00 – Droga Krwi Chrystusa
 • 20.00 – kon­fe­ren­cja i świa­dec­two – Patrycja Hurlak
 • 21.00 – Nabożeństwo Miłosierdzia (moż­li­wość Spowiedzi)
SOBOTA 20.08.2016
 • 8.30 – śnia­da­nie
 • 9.30 – modli­twa poran­na
 • 10.00 – kon­fe­ren­cja
 • 11.00 – pra­ca w gru­pach
 • 12.00 – Msza Święta
 • 13.00 – obiad
 • 14.30 – nabo­żeń­stwo z oka­zji 150 rocz­ni­cy śmier­ci św.. Marii de Mattias (bło­go­sła­wień­stwo Relikwią Krwi Chrystusa)
 • 15.30 – gry zespo­ło­we, zumba/fitness, warsz­ta­ty
 • 17.00 – kola­cja
 • 18.00 – świa­dec­twa Tau, Bęsiu
 • 20.00 – kon­cert Tau, Bęsiu
NIEDZIELA 21.08.2016
 • 8.00 – śnia­da­nie
 • 9.00 – modli­twa
 • 9.30 – pra­ca w gru­pach
 • 11.00 – Msza Święta
 • 12.00 – obiad